Business

Szkolenia BHP dla pracowników

Bezpieczeństwo i Higiena Pracy, popularne BHP to skrót kojarzący się wszystkim przede wszystkim z obowiązkowymi szkoleniami, które trzeba odbyć na studiach i w pracy. Dopóki nie zdarzy się nieszczęśliwy wypadek są to często puste, powtarzane do znudzenia slogany. Wiedza odnośnie BHP jest jednak ważna i warto przeprowadzać kursy BHP dla pracodawców.

Bezpieczeństwo to podstawa

O bezpieczeństwie nie myśli się do czasu pierwszego wypadku. Wtedy to pojawiają się na widoku przepisy BHP, których należy przestrzegać, aby do najczęstszych wypadków nie dochodziło. Wszelkie przepisy może zaprezentować szkolenie BHP dla pracodawców, którzy zobowiązani są zapewnić swoim pracownikom właściwe warunki pracy, które nie będą zagrażać niczyjemu zdrowiu ani życiu. BHP to też zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych oraz pierwsza pomoc, której znajomość przydaje się również w życiu prywatnym. Pracodawcy podlegają takiemu samemu obowiązkowi szkoleń BHP jak pracownicy. Taki obowiązek nakłada na nich kodeks pracy.

Szkolenie BHP dla kierowników i pracodawców – rodzaje

Pierwszym rodzajem szkolenia BHP dla pracodawców jest szkolenie obowiązkowe, które przejść musi każdy. Obowiązkowe szkolenie BHP dla kierowników i wszystkich osób dających pracę omawia takie zagadnienia jak: obowiązki pracodawcy wynikające z przepisów BHP, odpowiedzialność za ich naruszenie, ochrona pracy kobiet będących w ciąży i karmiących piersią, ochrona młodocianych pracowników, profilaktyczna opieka zdrowotna podwładnych oraz organizacja nadzoru i kontroli warunków pracy.

Drugim rodzajem szkoleń są kursy bhp dla pracodawców i kierowników, którzy pełnią jeszcze rolę służby BHP w firmie. Ten rodzaj szkolenia to między innymi nauka identyfikacji i analizy zagrożeń zawodowych, ocena ryzyka, prowadzenie kontroli i ocena stanu bezpieczeństwa, prowadzenie i organizacja przedsięwzięć mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy na odpowiednim poziomie. To także nauka metod eliminowania oraz ograniczania czynników szkodliwych dla zdrowia, ustalanie przyczyn wypadków i ich okoliczności oraz popularyzacja zasad BHP.

Kiedy szkolenie jest obowiązkowe?

Szkolenie dla pracodawców jest obowiązkowe w momencie, gdy pracodawca zatrudnia pierwszego pracownika. Jest zobowiązany nie tylko dać pracę, ale też odpowiednie jej warunki, a także dbać o bezpieczeństwo.

Powiązane wpisy

Check Also

Close
Back to top button
Close