Usługi dla firm

Ceny ustalane pomiędzy podmiotami powiązanymi

Niektóre spółki czy osoby prywatne mają duży wpływ jeśli chodzi o drugą firmę. Takie jednostki nazywane bywają podmiotami powiązanymi. Zależność pomiędzy nimi jest taka, że biorą one udział we wspólnym zarządzaniu, kapitale, zyskach i mają prawo do kontroli. Podmioty powiązane ustalają pomiędzy sobą za dane towary czy usługi ceny transferowe.

Czym są ceny transferowe?

Tego typu ceny znacznie odbiegają od cen rynkowych czy takich jakie między sobą ustalają firmy ze sobą niepowiązane. Ceny transferowe to ceny najczęściej nieco zaniżone, które pozwalają na kontrolę danego podatku dochodowego, jaki w przyszłości dane przedsiębiorstwo będzie musiało zapłacić.

Znane są dwie funkcje cen transferowych. Jedna z nich to funkcja podziału dochodu. Jej zadaniem jest to, że ustalenie danej ceny pomoże wpłynąć na wartość odprowadzanego dochodu. Druga funkcja nazywana jest funkcją sterowania i pozwala na wykonywanie czynności kontrolnych danej firmy.

Zaistniałe ryzyko

Czasami podmioty powiązane ze sobą są źle kojarzone. Istnieją spółki, które wiążą się z przedsiębiorstwami mającymi swoją siedzibę w tak zwanych “rajach podatkowych”. Wtedy tego typu jednostki są uważane za “manipulantów” cenami za towary lub usługi. Wiedzieć bowiem trzeba, że ustalanie cen pomiędzy podmiotami powiązanymi, pozwala na przesuwanie podatku z jednej spółki na drugą, przez co może on ulec znacznemu zmniejszeniu.

Urzędy skarbowe w naszym kraju są czujne i wymagają od tak powiązanych jednostek dokładnych i ścisłych dokumentów. Uważa się też, że ceny transferowe nie powinny być zbyt niskie a co za tym idzie nie powinny znacznie odbiegać od cen, które nakładają na siebie podmioty niepowiązane.

Odpowiednia dokumentacja

Artykuł 9a ust. 2-3c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nakłada obowiązek prowadzenia ścisłej dokumentacji cen transferowych. Jest on nakładany od uzyskania odpowiednich progów dochodowych. Jeśli chodzi o transakcje przeprowadzane ze spółkami powiązanymi z krajów, które uważane są za “raje podatkowe” to taki próg wynosi około 20 tys. Euro.

Dobrze też jest by wszelka dokumentacja dotycząca cen transferowych była prowadzona przez osoby profesjonalne, które znają założenie całego tematu.

Artykuł powstał we współpracy ze specjalistami z firmy GLC.

Powiązane wpisy

Back to top button
Close