Szkolenia i praca

Czego dowiadujemy się podczas szkolenia BHP?

Od stycznia 2019 roku obowiązkowe szkolenie BHP pracowników zostało ograniczone do konkretnych grup zawodowych. Na przykład szkolenie BHP dla pracowników biurowych, zgodnie z nowelizacją przepisów Kodeksu pracy, nie jest już obowiązkiem pracodawcy. Co prawda może on przeprowadzić szkolenie BHP administracyjno-biurowe, jeśli uzna, że wpłynie to pozytywnie na funkcjonowanie jego przedsiębiorstwa.

Bezpieczeństwo w pracy to podstawa

Każdy człowiek, który pracuje przez standardowe 8 godzin tygodniowo, spędza w pracy łącznie ponad 30 lat życia. Nie dziwi zatem fakt, że każdemu zależy, aby praca była nie tylko dobrze wynagradzana, ale także bezpieczna.

Aby zapewnić pracownikom bezpieczeństwo oraz uświadomić ich na temat potencjalnych zagrożeń, z którymi mogą się spotkać w pracy, a także, aby zwiększyć ich świadomość na temat praw i obowiązków, które Kodeks pracy nakłada zarówno na pracownika, jak i pracodawcę, przechodzą oni okresowe szkolenie bhp pracowników.

Szkolenie BHP dla pracowników biurowych — nowelizacja przepisów

Z dniem 1 stycznia 2019 zastąpiła duża zmiana w regulacjach Kodeksu pracy, która z założenia ma ograniczyć zbędne formalności w przedsiębiorstwie oraz pomniejszyć koszty jej prowadzenia. Zatem szkolenie BHP administracyjno-biurowe jest obecnie możliwością, którą pracodawca może wybrać, jeśli taką podejmie decyzję.

Niemniej jednak pozostałe grupy zawodowe w dalszym ciągu są zobowiązane do wzięcia udziału w szkoleniu z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Dzięki szkoleniu BHP, każdy pracownik będzie wiedział dokładnie jakie są jego prawa i obowiązki, oraz jakie prawa i obowiązki względem pracownika ma pracodawca.

Czego dowiadujemy się podczas szkolenia BHP dla pracowników?

Standardowe szkolenie BHP polega na uświadomieniu pracownikowi, na czym polegają jego prawa i obowiązki względem pracodawcy. Oprócz tego pracownik dowiaduje się, że może odmówić wykonania pracy, jeśli pracodawca nie zapewnił swojemu pracownikowi bezpiecznych warunków do wykonywania pracy.

Jednym z elementów szkolenia BHP jest także nauka udzielania pierwszej pomocy. Ten etap szkolenia składa się zarówno z części praktycznej, podczas której pracownik ćwiczy udzielanie pierwszej pomocy na manekinie, jak i z części teoretycznej mówiącej o tym, jakie są prawne następstwa wypadku w pracy.

Powiązane wpisy

Back to top button
Close