Szkolenia i praca

Po co i dla kogo organizuje się kurs BHP?

Jeśli pracodawca zatrudnia nową osobą na dane stanowisko, to konieczne będzie, aby ukończyła ona wstępne szkolenie. Chodzi oczywiście o tak zwany kurs bhp, gdzie przekazywana jest wiedza na temat zasad i przepisów bezpieczeństwa oraz higieny pracy, a także odpowiedniego zachowania się w konkretnych, trudnych sytuacjach.

Jak wyglądają kursy bhp?

Podstawa prawna zawarta w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy informuje, że najpierw powinno się zorganizowane szkolenie wstępne mające formę instruktażu. Ale może mieć ono także inną postać, np. seminarium albo samokształcenia kierowanego

Szkolenia bhp online (bo takie też są przeprowadzane) albo stacjonarne skierowane są zarówno do zwykłych pracowników, jak i osób pełniących funkcje kierownicze (brygadziści, mistrzowie itp). Ogólnie mowa o ludziach, którzy są narażenie na szkodliwe czynniki.

Jak często organizowane są kursy bhp?

Po wstępnym kursie, należy przeprowadzać szkolenia okresowe. Robi się to co najmniej raz roku, ale pod warunkiem, że dotyczą one wyjątkowo niebezpiecznych stanowisk robotniczych. Z kolei, kiedy uczestnikami mają być ludzie wykonujący czynności administracyjno-biurowe, to kurs bhp organizuje się nie rzadziej niż raz na sześć lat.

Szkolenie bhp przeznaczone jest również – jak już wyżej nadmieniliśmy – dla pracodawców oraz wielu innych kobiet i mężczyzn zarządzających daną kadrą. Odpowiedzialnych osób, które na co dzień mają do czynienia z bardzo niebezpiecznymi substancjami i produktami.

Program i cel kursu bhp

Jeżeli chodzi o kursy bhp wstępne, to ich celem jest oczywiście zapoznanie początkującego pracownika ze wszystkimi ogólnymi, podstawowymi zasadami z zakresu bhp. Te regulacje są zawarte zarówno w Kodeksie pracy, jak i regulaminie danego zakładu (firmy, przedsiębiorstwa).

Dzięki uczestnictwie w takim szkoleniu prowadzonym najczęściej przez bardzo doświadczoną osobę posiadającą odpowiedni zasób wiedzy, a także umiejętności (wyznaczoną do tego zadania przez pracodawcę), każdy nauczy się udzielać pierwszej pomocy. Będzie wiedział co robić, gdy dochodzi do jakiegoś nagłego wypadku. Niestety, szkolenia bhp online nie mogą odbywać się w postaci ogólnego instruktażu dla ludzi wykonujących pracę na typowym stanowisku robotniczym.

Powiązane wpisy

Back to top button
Close