Szkolenia i praca

Znaki bezpieczeństwa – czym są i po co je stosować?

Każde miejsce pracy oraz każdy budynek użyteczności publicznej jest zobligowany do prawidłowego oznaczenia miejsc potencjalnie niebezpiecznych. Do tego celu służą właśnie znaki bezpieczeństwa, które mają uchronić i zapobiec ewentualnemu zagrożeniu życia i zdrowia.l

Cel stosowania znaków BHP

Głównym celem znaków bezpieczeństwa jet zapewnienie ochrony osobom, które przebywają na terenie danego obiektu. W miejscu pracy chronią one pracownika przed potencjalnym niebezpieczeństwem, a dodatkowo pracodawcę przed konsekwencjami i karami finansowymi.

Zadaniem znaków BHP jest przede wszystkim wyeliminowanie zachowań, które mogą być niebezpieczne. Dodatkowo nakazują one i zakazują określone czynności czy zachowania oraz informują o tym, gdzie znajduje się sprzęt przeciwpożarowy czy wyjście ewakuacyjne.

Regulacje prawne dotyczące znaków bezpieczeństwa

Znaki BHP są uregulowane w przepisach prawnych, dlatego nie stosowanie ich w zakładzie pracy czy w budynku publicznym grozi nałożeniem kary finansowej. Przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy zapisane są przede wszystkim w rozrządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej.

Istnieją także przepisy, które szczegółowo określają barwy, znaki i sygnały bezpieczeństwa. Takie przepisy można znaleźć między innymi w polskich normach – PN-93/N-01256/03.

Jakie występują rodzaje znaków bezpieczeństwa?

Znaki bezpieczeństwa można podzielić na cztery grupy. Pierwszą z nich są znaki zakazu, które szczegółowo określają to, co jest zabronione w danym miejscu. Kolejną grupą są znaki nakazu. One w sposób jasny i klarowny nakazują, jakie zachowania i czynności należy podejmować na danym obszarze.

Można wyróżnić także znaki informacyjne. Ich głównym zadaniem jest, jak sama nazwa wskazuje, informowanie o tym, gdzie znajduje się na przykład telefon alarmowy lub wyjście ewakuacyjne. Ostatnią grupą są znaki ostrzegawcze, których zadaniem jest ostrzeganie przed ewentualnym zagrożeniem. Dodatkowo informują one o tym, aby w danym miejscu zachować wzmożoną ostrożność.

Powiązane wpisy

Back to top button
Close