Technologia

Czym dokładnie jest audyt sprawozdań finansowych?

Warto mieć świadomość, że pojęcie audyt finansowy używane jest przede wszystkim do różnego rodzaju badań sprawozdań finansowych, których zadaniem jest uwiarygodnienie informacji. Celem audytu będzie natomiast upewnienie się, czy dane, które zostały przedstawione w raporcie są właściwe. Audyt sprawozdań finansowych powinien doprowadzić do poznania opinii dotyczącej uzyskanych wyników finansowych.

Co dokładnie stwierdza rewizja finansowa odnośnie sprawozdania finansowego?

Zadaniem biegłego rewidenta jest określenie czy dane sprawozdanie finansowe będzie zgodne z przepisami i zasadami rachunkowymi. Trzeba podkreślić, że dotyczy to nie tylko i wyłącznie ogólnych zasad rachunkowości, ale także postanowieniami umowy, statutu czy przepisami prawa.

Biegły rewident musi również bardzo dokładnie przeanalizować czy dane sprawozdanie finansowe będzie zgodne z księgami rachunkowymi. Ostatnim krokiem audytu sprawozdań finansowych będzie upewnienie się, czy dane sprawozdanie finansowe precyzyjnie przedstawia wszystkie konieczne informacje dla właściwej oceny sytuacji.

Biegły rewident

Należy zdawać sobie sprawę, że publiczne przeprowadzanie omawianego audytu sprawozdań finansowych może przeprowadzać osoba, która jest w posiadaniu tytuł biegłego rewidenta. Musi to być oczywiście potwierdzone przez odpowiedni wpis do rejestru biegłych rewidentów.

Koniecznie trzeba także mieć świadomość, że możliwe jest zostanie biegłym rewidentem jeżeli posiada się właściwe doświadczenie i wykształcenie, a także zda z

Obowiązkowe badanie – dla kogo?

Warto wiedzieć, że obowiązkowemu badaniu sprawozdań finansowych będą podlegały określone grupy kapitałowe. Należy do nich zaliczyć przede wszystkim zakłady reasekuracji, banki, zakłady ubezpieczeń, jednostki zatrudniające przynajmniej 50 osób.

Audyt sprawozdań finansowych musi być także wykonywany w jednostkach, w których suma aktywów bilansu końcoworocznego obrotu wyniosła przynajmniej 2,5 miliona euro oraz w jednostkach, w których przychody ze netto ze sprzedaży produktów oraz towarów za bieżący rok obrotowy były większe niż 5 milionów euro. Audytu sprawozdań finansowych muszą spodziewać się także jednostki, które działają w oparciu o obrót papierami wartościowymi.

Artykuł powstał we współpracy ze specjalistami z firmy GLC.

Powiązane wpisy

Back to top button
Close