Business

Korzyści płynące z fuzji firm

Każdej firmie zależy na rozwoju. Sposobów, aby to osiągnąć i zwiększyć swoją pozycję na rynku może być kilka. Jednym z nich jest fuzja przedsiębiorstw. Fuzja to powszechne zjawisko w gospodarce. Tym bardziej że przynosi firmom wiele korzyści.

Korzyści płynące z fuzji

Firmy decydujące się na fuzję zakładają, że taka decyzji doprowadzi do zwiększenia pozycji na rynku. Tak też się dzieje. Wśród zalet wynikających z fuzji przedsiębiorstw wymienić można m.in. wzrost wartości firmy, wymianę zasobów, możliwość wejścia na nowe rynki. Co więcej, fuzja daje możliwości optymalizacji kosztów. Nie może zatem dziwić, że fuzje firm zdarzają się w gospodarce tak często.

Rodzaje fuzji

Fuzje firm mogą być różne. Ogólnie wyróżnić można trzy ich rodzaje. Najczęściej dochodzi do fuzji poziomej. W takim przypadku dochodzi do połączenia firm, które funkcjonują w tej samej branży. Dzięki połączeniu nowe przedsiębiorstwo jest dużo silniejsze na tle konkurencji. Drugi spotykany rodzaj fuzji to fuzja pionowa. Jest to połączenie firm produkujących te same produkty, ale każdy z tych firm specjalizuje się w innym etapie produkcji. Fuzja pozwala na uzyskanie kontroli nad pełnym procesem produkcji. Wyróżnić można także fuzję konglomeratową, która polega na połączeniu się firm działających w różnych branżach. Dzięki połączeniu nowe przedsiębiorstwo może znacznie poszerzyć swoją ofertę.

Fuzja na przejęcie

Warto podkreślić, że fuzja a przejęcie przedsiębiorstwa to zupełnie coś innego. Pojęcia te często używane są wymiennie. To błąd. Fuzje firm, a przejęcia to różne procesy w biznesie. Fuzja polega na połączeniu dwóch lub kilku firm. W wyniku fuzji firmy te przestają istnieć, a powstaje zupełnie nowe przedsiębiorstwo na bazie firm, które brały udział w fuzji. W przypadku przejęcia dochodzi do wykupienia jednego przedsiębiorstwa przez drugie. Może odbyć się to na drodze polubownej, w której firma przejmowana wyraża na to zgodę. Może jednak dojść także do przejęcie wrogiego, np. poprzez wykupienie akcji bądź udziałów.

Skomplikowany proces fuzji

Fuzja to dość skomplikowany proces biznesowy. Często może trwać nawet kilka miesięcy. W przypadku dużych korporacji nawet dłużej. Najwięcej trudności sprawiają fuzje więcej niż dwóch firm.

Artykuł powstał we współpracy ze specjalistami z firmy GLC

Powiązane wpisy

Back to top button
Close