Business

Nieruchomości komercyjne – pojęcie

Nieruchomość komercyjna to specyficzny typ nieruchomości dostępnych na rynku lokalnym i ogólnopolskim, nastawiona przede wszystkim na pomnażanie zainwestowanego w nią kapitału, w tym czerpanie długofalowych zysków z wynajmu powierzchni użytkowych.

Nieruchomość komercyjna – pojedynczy inwestor czy crowdfunding udziałowy nieruchomości

Nieruchomości komercyjne mogą być finansowane na swoim początkowym etapie, który wymaga dużego wkładu środków przez pojedynczego inwestora, który jako jedyny poznosi ryzyko związane z inwestowaniem lub grupę inwestorów. W drugim przypadku mówi się o pojęciu crowdfundingu udziałowego nieruchomości, a ryzyko inwestycji wraz z jej kosztami jest dzielone pomiędzy kilku inwestorów.

Nieruchomość komercyjna

Jak wspomniano powyżej nieruchomości komercyjne mają za zadanie generowanie zysku. Oznacza to, że nieruchomości takie zazwyczaj nie są pozyskiwane przez inwestora lub inwestorów jedynie w celu zdobycia powierzchni użytkowej związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej przez tego właśnie inwestora lub grupę inwestorów, jak ma to miejsce w przypadku crowdfundingu udziałowego nieruchomości. Przeciwnie, nieruchomości inwestycyjne są często pozyskiwane w celu dalszego podnajmu powierzchowni użytkowych na prowadzenie działalności gospodarczej przez podmioty trzecie.

Rodzaje nieruchomości komercyjnych

W związku z tym, że nieruchomości komercyjne z założenia mają generować zysk, muszą być obiektami dostosowanymi do prowadzenia działalności gospodarczej przez podmioty trzecie, wynajmujące powierzchnie użytkowe. Będą to zatem budynki głównie niemieszkalne. Choć z drugiej strony w ostatnim czasie widoczny jest trend, w którym nieruchomości komercyjne stanowią budynki częściowo mieszkalne. W takiej sytuacji zazwyczaj na najniższych kondygnacjach znajdują się lokale usługowe, natomiast na wyższych – lokale mieszkalne. Tego typu budynki coraz częściej można znaleźć jako stały element krajobrazu każdego nowo powstającego osiedla. W przypadku takich budynków lokale usługowe mieszczące się na parterze mają bezpośredni dostęp z ulicy, natomiast dostęp do lokali mieszkalnych możliwy jest poprzez klatki schodowe zlokalizowane w innej części budynku.

Powiązane wpisy

Check Also

Close
Back to top button
Close