Usługi dla firm

Faktura uproszczona – czym jest i na jakich zasadach jest wystawiana?

Możliwość wystawiana faktur uproszczonych to dla wielu przedsiębiorców bardzo duże ułatwienie. Warto zatem wiedzieć, czym taka faktura jest, kto dokładnie może ją wystawiać oraz na jakich zasadach.

Czym jest faktura uproszczona?

Podstawowym dokumentem potwierdzającym zawarcie transakcji (sprzedaż towaru lub usługi) jest faktura VAT. Stanowi ona również dowód księgowy uprawniający do odliczenia podatku od towarów i usług. To jak powinna wyglądać faktura VAT, jakie dane zawierać i kiedy powinna być wystawiana, jasno określają przepisy Ustawy o podatku od towarów i usług. Ta sama ustawa daje także przedsiębiorcom możliwość wystawiania faktur uproszczonych. W jakich sytuacjach taka faktura może zostać wystawiona?

Przedsiębiorca może wystawić fakturę uproszczoną, jeśli kwota transakcji nie przekracza ogółem 450 zł lub 100 euro. W przeciwieństwie do tradycyjnej faktury Faktura uproszczona musi zawierać jedynie takie dane jak: data wystawienia, numer faktury, numer NIP podatnika i nabywcy towaru lub usługi, data dostarczenia towaru lub świadczenia usługi, nazwa towaru lub usługi, kwota należności ogółem.

Kiedy nie można wystawić faktury uproszczonej?

Co ważne, faktury uproszczonej nie można wystawić w każdej sytuacji. Ten rodzaj faktury nie może być wystawiony choćby w przypadku sprzedaży wysyłkowej na terenie kraju i poza nim. Dodatkowo nie może być ona wystawiona, jeśli nie można na niej umieścić numeru NIP nabywcy (może być to osoba fizyczna). Wystawienie faktury uproszczonej nie jest także możliwe w przypadku wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów lub wewnątrzwspólnotowego świadczenia usług.

Wszystko to oznacza, że z możliwości wystawiania faktur uproszczonych nie mogą korzystać choćby sklepy internetowe prowadzące sprzedaż wysyłkową. Dotyczy to także tych podmiotów gospodarczych, które zawierają transakcje z nabywcami pochodzącymi z innego kraju Unii Europejskiej.

W jakim terminie powinna zostać wystawiona faktura uproszczona?

Każdy przedsiębiorca jest oczywiście zobowiązany do wystawiania faktur w określonym terminie. Dotyczy to także faktur uproszczonych. W tym przypadku obowiązują dokładnie takie same przepisy jak w przypadku tradycyjnych faktur VAT.

Oznacza to, że faktura uproszczona może być wystawiona nie wcześniej niż 30 dni przed dokonaniem dostawy towaru lub świadczenia usługi. Z drugiej strony, faktura uproszczona musi być wystawiona w terminie nie dłuższym niż do 15 dnia kolejnego miesiąca. Mowa tu o miesiącu następującym po miesiącu, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę.

Powiązane wpisy

Back to top button
Close