Business

Jak napisać zgłoszenie wierzytelności?

Zgłoszenie wierzytelności jest bardzo ważnym dokumentem, bez którego niemożliwe jest odzyskać zaległe spłaty od osoby, która nie ma do tego odpowiednich środków finansowych. To właśnie na podstawie tego dokumentu syndyk jest w stanie stwierdzić, jaki stopień pierwszeństwa powinien mieć dany wierzyciel w planie spłaty. Co napisać w takim zgłoszeniu?

Dane osobowe wierzyciela

W zgłoszeniu wierzytelności powinno się najpierw napisać swoje dokładne dane osobowe, razem z numerem PESEL, tak aby syndyk nie miał żadnego problemu z identyfikacją osoby, która złożyła dokument.

Według nowych przepisów zgłoszenie powinno zawierać też numer konta bankowego wierzyciela, stopień współpracy z ewentualną firmą upadłego, a także inne dane, które mogą ułatwiać procesy administracyjne.

Informacje dotyczące wierzytelności

Głównym elementem każdego zgłoszenia wierzytelności bez wątpienia są wszelkie informacje dotyczące zaległych spłat. Mowa tu chociażby o rodzaju kredytu, jego wysokości, czy też zabezpieczenia jakie osoba upadła zadeklarowała wcześniej swojemu wierzycielowi.

Należy pamiętać, że rodzaj wierzytelności powinien być dopasowany na podstawie kategorii opisanych w artykule 342 prawa upadłościowego. Ponadto, jeżeli przed rozpoczęciem procedur upadłościowych zostały już wdrożone inna działanie sądowe, należy opisać ich aktualny stan.

Zgłoszenie wierzytelności a dowody długu

Ostatnim elementem, bez którego nie obejdzie się żadne zgłoszenie wierzytelności są dowody na wierzytelność nad osobą upadłą. W końcu syndyk nie może wierzyć nikomu na słowo, dlatego w planie spłat uwzględnia tylko wierzycieli, którzy odpowiednio udowodnili swoje prawa do odzyskania zaległego długu.

Dowodem wierzytelności może być chociażby umowa bankowa. Należy jednak pamiętać, aby wysłać jej kopię syndykowi razem ze zgłoszeniem wierzytelności. Wyjątkiem są sytuacje kiedy wierzytelność została już uznana na drodze postępowań restrukturyzacyjnych. W takim wypadku wystarczy tylko o nich wspomnieć. Oficjalny szablon zgłoszenia ma nawet specjalną rubrykę, w której można zaznaczyć taką okoliczność.

Powiązane wpisy

Check Also

Close
Back to top button
Close