Usługi dla firm

Notariusz – jak nim zostać?

Decyzję o specjalizacji podejmuje się po ukończeniu studiów prawniczych i uzyskaniu tytułu magistra. Osoba, która chce zostać notariuszem musi zdać egzamin na aplikację i odbyć ją, a następnie przystąpić do egzaminu zawodowego i odbyć asesurę, która jest obowiązkowa i trwa co najmniej 24 miesiące.

Obowiązki osoby uprawnionej do odbycia aplikacji

Osoba chcąca zostać notariuszem musi mieć ukończone 26lat i być obywatelem Polski, korzystać z praw cywilnych oraz obywatelskich i dać rękojmię dotyczącą prawidłowego wykonywania zawodu i obowiązków notariusza. Ważne jest ukończenie studiów prawniczych z tytułem magistra, które mogą być ukończone w kraju lub zagranicą. Studia zagraniczne muszą być wybrane tak by spełniały normy i były uznawane w Polsce.

Dokumenty jakie należy złożyć przed przystąpieniem do egzaminu na aplikację

Zanim osoba chcąca zostać notariuszem musi złożyć następujące dokumenty:
– wniosek do dopuszczenia do egzaminu wstępnego,
– kwestionariusz osobowy oraz życiorys,
– oryginał lub potwierdzony odpis dyplomu ukończenia wyższych studiów prawniczych,
– Informacje o niekaralności.
– oryginał potwierdzenia zapłaty za egzamin,
– 3 zdjęcia takie jak do wniosku o dowód osobisty.

Jak wyglądają egzaminy?

Egzamin na aplikację to test pisemny, który składa się ze 150 pytań jednokrotnego wyboru. Zdający ma 2,5 godziny na rozwiązanie testu i aby zdać musi zdobyć co najmniej 100 punktów. Egzamin ma sprawdzić wiedzę aplikanta z prawa cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, prawa pracy oraz gospodarczego, a także prawa Unii Europejskiej, konstytucyjnego i prawa o ustroju sądów i prokuratur. Po zdaniu egzaminu aplikacyjnego należy przystąpić do egzaminu notarialnego, który ma 3 części i odbywa się w ciągu 3 dni. Pierwszy dzień egzaminu to test jednokrotnego wyboru składający się ze 100 pytań, na którego rozwiązanie aplikant ma 100 minut. Drugi dzień polega na opracowaniu projektu aktu notarialnego i opinii prawnej w oparciu o opis przypadku i kazusu. Na wykonanie tego etapu aplikant ma 360 minut. Trzecia część egzaminu to opracowanie drugiego projektu aktu notarialnego w czasie 240 minut.

Po zdaniu egzaminu notarialnego aplikant ma obowiązek odbyć co najmniej 2 letni staż zawodowy.

Artykuł powstał w oparciu o materiały znalezione na notariusz-bydgoszcz.com.pl.

Powiązane wpisy

Back to top button
Close