Business

Upadłość konsumencka – szansa na nowe życie

Złe decyzje finansowe może podjąć każdy. Nie znaczy to, że jest to sytuacja bez wyjścia. Upadłość konsumencka to propozycja dla osób, których dochody są mniejsze niż ich zobowiązania. Jak przeprowadzić procedurę upadłościową?

Upadłość konsumencka – co to jest?

Upadłość konsumencka to postępowanie sądowe skierowane do osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej. Jest to propozycja dla osób, których zobowiązania przewyższają ich dochody.

Celem postępowania upadłościowego jest zaspokojenie wierzycieli w jak największym stopniu. Jednocześnie jest to szansa dla dłużnika na rozpoczęcie normalnego życia bez strachu, że komornik zapuka do drzwi.

Jak zacząć?

Chcąc rozpocząć procedurę upadłościową, należy w pierwszej kolejności złożyć Wniosek o ogłoszenie upadłości. Jest to dokument, który można wypełnić samodzielnie, ale warto skorzystać z pomocy kancelarii prawnej wyspecjalizowanej w prawie upadłościowym. Trzeba pamiętać, że to od staranności wypełnienia wniosku o ogłoszenie upadłości będą zależały warunki ugody.

Wniosek o ogłoszenie upadłości musi zawierać informacje o majątku dłużnika. Należy podać adresy posiadanych nieruchomości oraz ich szacunkową wycenę. Następnie należy podać, jakie ruchomości znajdują się w posiadaniu dłużnika.

Kolejnym elementem jest podanie posiadanych środków finansowych. Ważne jest również uwzględnienie lokat.

Wniosek o ogłoszenie upadłości musi zawierać wszystkie informacje o wierzycielach. Ilość posiadanego długu, wysokość dokonanych spłat. Ważne jest również określenie swoich dochodów oraz wydatków. Należy pamiętać o uwzględnieniu wydatków na małoletnich członków rodziny, którzy są na utrzymaniu dłużnika.

Upadłość konsumencka to rozwiązanie dla osób, które po podjęciu złych decyzji finansowych nie są w stanie spłacić swoich zobowiązań. Trzeba jednak pamiętać, że wiąże się to z utratą kontroli nad własnym majątkiem, który od momentu wydania wyroku przechodzi pod zarząd syndyku upadłościowego. Dłużnik nie może samodzielnie podejmować decyzji finansowych.

Powiązane wpisy

Back to top button
Close