Szkolenia i praca

Wstępne i okresowe szkolenia BHP administracyjno-biurowe. Kiedy są konieczne?

Przeszkolenie pracowników pod kątem BHP jest bardzo istotne dla codziennego bezpieczeństwa i higieny pracy. Jakie obowiązki ciążą na pracodawcach zatrudniających pracowników administracyjno-biurowych?

Pierwsze szkolenie BHP przed rozpoczęciem pracy

Wstępne szkolenie BHP administracyjno-biurowe musi być przeprowadzone u pracownika przed rozpoczęciem przez niego pracy. Zgodnie z przepisami pracodawca nie może dopuścić do pracy osoby, która nie przeszła wstępnego szkolenia BHP pracowników, a także praktykantów, stażystów.

Prowadzone jako obowiązkowe wstępne szkolenie BHP dla pracowników biurowych jest dzielone na dwie części – szkolenie ogólne oraz instruktaż stanowiskowy.

Ogólne szkolenie BHP administracyjno-biurowe prezentuje w ogólnikowy sposób informacje o BHP dotyczące specyfiki pracy w biurze. Natomiast instruktaż stanowiskowy to szkolenie bhp pracowników, które odbywa się już na stanowisku pracy i pokazuje, jak należy z niego korzystać zgodnie z przepisami. Po takim przeszkoleniu pracownik może być dopuszczony do pracy na danym stanowisku.

Okresowe szkolenie BHP pracowników nie jest już obowiązkowe

Przed 2019 rokiem obowiązkowe było również okresowe szkolenie BHP dla pracowników biurowych. Miało ono na celu zaktualizowanie informacji dotyczących BHP oraz ich utrwalenie. Było prowadzone co 6 lat. Teraz takie szkolenie BHP administracyjno-biurowe nie jest już niezbędne.

Obowiązujące od 1 stycznia 2019 roku przepisy wskazują, że szkolenia BHP dla pracowników biurowych nie są obligatoryjne wtedy, gdy rodzaj przeważającej działalności w danym zakładzie pracy według zapisów o statystyce publicznej znajduje się w grupie działalności, dla której została przewidziana nie wyższa niż trzecia kategoria ryzyka. Warto przy tym zaznaczyć, że wprowadzona zmiana nie dotyczy osób kierujących innymi pracownikami.

Wobec tego szkolenie BHP administracyjno-biurowe nie jest już obowiązkowe jako okresowe. Pracodawca nie musi zatem wysyłać pracowników na takie przeszkolenie, lecz przepisy nie wykluczają takiej możliwości.

Zatem szkolenia BHP dla pracowników biurowych dzielą się na dwie kategorie – wstępne i okresowe. Pracodawca musi zorganizować szkolenie wstępne, lecz przy spełnieniu odpowiednich wymogów nie musi on już realizować szkolenia okresowego dla osób zatrudnionych na stanowiskach administracyjno-biurowych.

Powiązane wpisy

Back to top button
Close