Business

Jak złożyć wniosek o upadłość konsumencką?

Niemal każda osoba, która marzy o kupnie własnego domu lub planuje inną dużą inwestycję, musi się liczyć z koniecznością zaciągnięcia kredytu. Zdarzają się jednak sytuacje, które mogą pozbawić nas ciągłości finansowej i uniemożliwić spłatę zobowiązań.

Czym jest upadłość konsumencka?

Warto pamiętać, że z każdej, nawet z pozoru bardzo skomplikowanej sytuacji, jest zawsze wyjście. Wyjściem z długów i szansą na nowe życie bez żadnych zobowiązań okazuje się ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Jest to sądowa procedura w celu całkowitego lub częściowego oddłużenia.

Zbieranie dokumentacji i dowodów na to, że dłużnik jest osobą niewypłacalną, może zająć sądowi nawet do 5 lat. Niemniej jednak po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej i licytacji majątku dłużnika, może on cieszyć się życiem całkowicie pozbawionym finansowych zobowiązań.

Jak złożyć Wniosek o upadłość konsumencką?

Wniosek o upadłość konsumencką należy wypełnić, a następnie złożyć w sądzie po uiszczeniu opłaty w wysokości 30 złotych. Warto pamiętać o tym, że nie tylko dłużnik może złożyć taki wniosek. Jest to również prawo wierzyciela.

Dłużnik podaje we wniosku wysokość zadłużenia i nazwę wierzyciela oraz deklaruje wysokość posiadanego majątku, który wejdzie do masy upadłościowej, a następnie zlicytowany na poczet zaległych rat. Jeśli dłużnik nie dysponuje majątkiem własnym, sąd może zarządzić rozłożenie długu na 12, 24 lub 36 rat.

Upadłość konsumencka – i co dalej?

W toku postępowania sądowego sąd stara się zarówno zaspokoić roszczenia wierzycieli, jak i oddłużyć osobę, która nie poradziła sobie ze spłatą należnych zobowiązań. Ogłoszenie upadłości konsumenckiej wiąże się ze stratą majątku, zarówno nieruchomości, jak i ruchomości lub z koniecznością częściowej spłaty zadłużenia w ustalonych przez sąd ratach.

Po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej i zaspokojeniu roszczeń wierzycieli, dłużnik przestaje oficjalnie być dłużnikiem. Po zakończeniu procedury osoba nie może jednak całkowicie zarządzać własnym majątkiem. Aby wystąpić o kredyt lub pożyczkę po ogłoszeniu upadłości, konieczne będzie uzyskanie zgody sądu.

Powiązane wpisy

Back to top button
Close